Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Фаховий журнал – “Дерматологія та венерологія”

Засновник
ДУ „Інститут дерматології та венерології НАМН України”
ISSN: 2308-1066 (Print); 2308-1090 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 3912 вiд 27.12.1999 р.
Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України
відповідно до наказу МОН України від 24.10.2017 № 1413
Галузь науки: медичні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська
Головний редактор:
доктор медичних наук, професор Яніна Францівна Кутасевич

Заступники головного редактора:
доктор медичних наук, професор Гліб Михайлович Бондаренко

Члени редколегії:

доктор медичних наук, професор
Адаскевич Володимир Петрович (ВДМУ, Білорусь);

доктор медичних наук, професор
Арифов Саідкасим Саідазимович (ТІУЛ, Узбекистан);

доктор медичних наук
Біляєв Георгій Митрофанович (ДУ «ІДВ НАМН»);

доктор медичних наук, професор
Болотна Людмила Анатоліївна (ХМАПО);

доктор медичних наук, старший науковий співробітник
Волкославська Валентина Миколаївна (ДУ «ІДВ НАМН»);

доктор біологічних наук, професор
Гончаренко Марія Степанівна (ХНУ);

Літус Олександр Іванович (НМАПО, Україна);

кандитат технічних наук, старший науковий співробітник
Євтушенко Тамара Григоровна (ХНМУ);

доктор медичний наук, професор
Мавров Геннадій Іванович (ДУ «ІДВ НАМН»);

доктор медичних наук, старший наукови співробітник
Олійник Ірина Олександрівна (ДУ «ІДВ НАМН»);

доктор медичних наук, професор
Солошенко Ельвіра Миколаївна (ДУ «ІДВ НАМН»),

лікар вищої категорії
Сметанін Юрій Володимирович
(ДУ «ІДВ НАМН»);

Відповідальний секретар: кандидат біологічних наук
Кондакова Ганна Костянтинівна

Електронна версія номерів журналу „Дерматологія та венерологія” розміщена на сайтіНаціональної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua, Науковоїелектронної бібліотеки www.elibrary.ru, наукометричної бази даних Index Copernicus https://indexcopernicus.com та Google Scholar.
Міжнародна представленість та індексація журналу „Дерматологія та венерологія”: РІНЦ, Index Copernicus, Ulrich’s Periodical Directory.

Передплата

Номера журналу

2010р №1 №2 №3 №4

2011р №1 №2 №3 №4

2012р №1 №2 №3 №4

2013р №1 №2 №3 №4

2014р №1 №2 №3 №4

2015р №1 №2 №3 №4

2016р №1 №2 №3 №4

2017р №1 №2 №3 №4

2018р №1 №2 №3 №4

Інформація для авторів

Редакційна колегія науково-практичного журналу “Дерматологія та венерологія” керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та ін. У своїй діяльності редакція слідує рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics), і, зокрема, Керівництву з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очах світової наукової спільноти і виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб Це Положення відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування та видання журналу.

При розгляді одержаних авторських матеріалів редакція журналу керується «Єдиними вимогами до рукописів, які пред’являються до біомедичних журналів» (Intern.committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals //Ann. Intern. Med. 1997; 126:36-47).
В журналі друкуються раніш не опубліковані роботи, які відповідають його профілю. До друку не приймаються статті, які є окремими етапами незавершених досліджень, а також статті з порушенням Правил та норм гуманного поводження з біооб’єктами дослідження.
В рукопису повинні бути перелічені усі особи та організації, які надали фінансову подтримку (у вигляді грантів, обладнання, ліків чи усього разом), а також іншу фінансову чи особисту участь.
Статті, що надійшли до редакції, обов’язково проходять подвійне сліпе рецензування. Якщо у рецензентів виникають питання, то стаття із коментарями повертається автору(-рам). Датой, коли стаття надійшла до редакції, вважається дата одержання редакцією її фінального варіанту. Редакція залишає за собою право внесення редакційних змін до тексту, які не викривляють змісту статті (літературна та технологична правка).
Докладно з «Правилами для авторів» можна ознайомитись в журналу «Дерматологія та венерологія»

Ліцензійний договір

Правила для авторів

Авторський контроль рукопису

Перевірте, будь ласка:
• Чи Ви використовували одиниці СІ?
• Чи Ви використовували стандартну термінологію?
• Чи є скорочення слів (термінів) і чи відповідають вони стандартам?
• Чи виконані бібліографічні посилання у тексті, а список літератури оформлено згідно Правил для авторів?
• Чи відповідає Реферат вимогам Правил?
• Чи точно вказані адреса та телефон автора, з яким ведеться листування?
• Чи відповідають текстові підписи ілюстраціям?
• Чи співпадають кількісні данні таблиць з даними тексту?
• Чи відповідають підписи до ілюстрацій вимогам Правил для авторів?
• Чи всі умови дослідження наведені відповідно вимогам Правил?

Адреса редакції:

61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9.
E-mail: idvnamnu@ukr.net , зробити примітку: стаття в журнал
Факс: (057) 706-32-03,
тел.: (057) 706-32-00.