Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Аспірантура

Ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні:

ДУ «Інститут Інститут дерматології та венерології НАМН України» оголошує конкурс в ординатуру за спеціальністю “дерматовенерологія” та аспірантуру на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 222 Медицина (спеціалізації: шкірні та венеричні хвороби). Докладна інформація – у доданих файлах.
Ординатура

Правила прийому до аспірантури ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» встановлені відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261

Про умови прийому до аспірантури

Прийом до аспірантури здійснюється за спеціальністю 222 – медицина (наукова спеціалізація шкірні та венеричні хвороби)

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти” (Додаток 5, Додаток 6 до Ліцензійних умов).

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» становить 54 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

Блок обов’язкових дисциплін (25 кредитів ЄКТС)
Блок дисциплін за вибором інституту (17 кредитів ЄКТС)
Блок дисциплін за вибором аспіранта (12 кредитів ЄКТС)

Навчальний план із загальної та професійної підготовки